Parlem de jo / Sobre mi / About me

José Angel López López (o José de Montes)
Geòleg de professió i vocació

Nascut a Lleida, vaig créixer i péixer al Pallars Sobirà fins que vaig acabar els meus estudis universitaris. Llavors, passaport en mà, vaig iniciar l’aventura fronterera arreu del món.
Enamorat de la natura pallaresa, de la seva riquesa i diversitat que, malgrat les traves i les complexitats del món modern, continua mantenint-se en tota la seva bellesa i singularitat en molts racons, sortosament encara ben desconeguts.

Després de 35 anys voltant arreu del món, visitant i vivint en diferents cultures, diferents realitats, amarades d’una enorme diversitat d’ambients naturals, com els Països Baixos, Oman, Borneo, Escòcia, Síria, Xina o Nigèria, vaig retornar a casa i, des de mitjans de l’any 2010, visc al poblet de Les Llagunes, just al mig de la Vall de Siarb (Pallars Sobirà).

Durant tots aquests anys descobrint el món, el meu interès no s’ha limitat tan sols a les pedres, a les roques, sinó també a tota la natura viva, tant als deserts sorrencs de la Península Aràbiga, o als espais pedregosos de l’Orient Mitjà, com a la selva tropical de Borneo, ben conservada, gairebé intacta al meu temps, o a la de Nigèria, força més afectada per l’ocupació humana. Sense oblidar-me’n de les ‘Highlands’ escoceses o les inabastables platges del delta del Rin, a la costa holandesa.

Certament, no em considero ni un bon fotògraf, ni un expert en fauna, però si un enamorat de la fotografia i la Natura, un explorador i observador de la nostra Casa Comuna, el planeta Terra, del qual intento recollir i guardar instantànies, imatges d’aquells altres sers vius amb qui he coincidit i compartit alguns segons, minuts, dies…


José Angel López López (o José de Montes)
Geólogo de profesión y vocación

Nacido en Lleida, desde mi mas tierna infancia me he criado y he crecido en el Pallars Sobirà, hasta finalizar mis estudios universitarios, cuando, con el pasaporte en la mano, empecé a cruzar fronteras. Enamorado de la naturaleza pallaresa, de su riqueza y diversidad que, a pesar de las trabas y complejidades del mundo moderno, sigue manteniéndose en todo su esplendor en muchos rincones, desconocidos u olvidados por las multitudes.

Después de 35 años dando vueltas por el mundo, en áreas con diferentes culturas, diferentes realidades y gran diversidad de ambientes naturales, como los Países Bajos, Omán, Borneo, Escocia, Siria, China o Nigeria, volví a casa y desde mediados del 2010 resido en el pueblo de Les Llagunes, en ‘la Vall de Siarb’ (Pallars Sobirà).

Durante todos estos años viajando, mi interés no se ha limitado tan sólo a las rocas, sino también a toda la naturaleza viviente, tanto en los desiertos arenosos de la Península Arábiga, o en los pedregosos del Oriente Medio, como en la selva tropical de Borneo, en mi tiempo todavía intacta, o de Nigeria, ésta ya algo mas afectada por la ocupación humana; sin olvidarme de las ‘Highlands’ escocesas o las inacabables playas del delta de Rin, en la costa holandesa.

No me considero ni buen fotógrafo, ni un experto en fauna, pero si un amante de la fotografía y de la Naturaleza, explorador y observador de esta nuestra casa, el planeta Tierra, que intento recoger y guardar momentos e imágenes de otros seres vivos con los que he convivido y compartido unos segundos, minutos o días…


José Angel López López (or José de Montes)
Geologist, by profession and vocation

Born in Lleida, Spain, from my earliest childhood I grew up in the Pyrenean region of the Pallars Sobirà. Stayed there until I finished my university studies in Barcelona, when, with my passport in hand, I began to cross borders. I consider myself admirer of the ‘pallaresa’ nature, its richness and diversity, which, despite the obstacles and complexities of the modern world, continues to flourish in all its splendour in its many hidden corners, unknown or forgotten by the crowds.

After 35 years travelling the world, in areas with different cultures and great diversity of natural environments, such as The Netherlands, Oman, Borneo, Scotland, Syria, China or Nigeria, I returned home and, since mid-2010, I reside in the small village of Les Llagunes, in the ‘Vall de Siarb’ (Pallars Sobirà).

During all these years of travelling, my interest has not only been limited to rocks, but also to all living Nature, from the sandy deserts of the Arabian Peninsula, or the stony Middle East, to the tropical jungle of Borneo, in my days still intact, or that of Nigeria, already somewhat more affected by human occupation; not forgetting the Scottish ‘Highlands’ or the endless beaches of the Rhine delta, on the Dutch coast.

I do not consider myself a good photographer, nor an expert in fauna, but more so a lover of photography and Nature, an explorer and observer of our home, planet Earth. I try to collect and treasure moments and images of other living beings with which I have lived or shared a few seconds, minutes, days…